FINAAL ELI

ELISABETH TURPIN

Barcelona 1991

Directora de comunicació de Gap Serveis Turístics

Llicenciada en Publicitat, comunicació i relacions públiques l’Elisabeth és la Responsable del departament de comunicació de l’empresa. Va treballar durant 5 anys com animadora turística. Coneix a la percecció l’essència de l’empresa I s’encarrega de generar i mantenir la imatge corporativa.

A més, és ommunity manager de Gap serveis Turístics i s’encarrega de la comunicació Digital, tasca amb que compagina amb la coordinació d’un dels establiments d’animació i participa en els processos de formació.

.

Energia i creativitat formen part de la personalitat de la dona de l’equip!